SRD YOUTUBE VIDEOSVideos

Artha Panchak – Episode 9 – अर्थपञ्चक वेदान्त प्रवचन – Acharya Ramanuj Nepal ► SRD BHAKTi

Artha Panchak – Episode 9 – अर्थपञ्चक वेदान्त प्रवचन – Acharya Ramanuj Nepal ► SRD BHAKTi 2020©► SRD BHAKTi
Herein Acharya Ramanuj Nepal gives an introduction to the book Artha Panchakam by Sri Lokacharya Swamiji. In addition, this knowledge from the Five Truths (Artha Panchakam) is of utmost importance to a Mumukshu- who seeks to liberate oneself from the cycle of reincarnation through knowledge and self-assessment.

The Five Truths or Principles
1. Sva-svarUpa – Own self or Soul.
2. Para-svarUpa – Higher Self or God.
3.. PurusArtha-svarUpa – Goal or End.
4. Upaya-svarUpa – Means.
5. VirOdhi-svarUpa – The opposite or anti {agonsis, sin}
————————————————————
ABOUT SRDBHAKTi PLANS
SRD-BHAKTi is online bhajan and art of living bhajans which provides not only bhajan but it also provides Katha of Ramayan, Mahabharat Katha, Puran, Vishnu Puran, Bhagwat Gita, Shreemad Bhagwat, and in our website you will be able to access such as library, Hindu library, Alavandar stotras pdf, Bhagavad Gita readable in Nepali language/ Sanskrit language.

SRD-BHAKTi SOCIAL SITES
FACEBOOK – https://www.facebook.com/srdbhakti
TWITTER – https://twitter.com/srdbhakti
WEBSITE – https://www.ramd7.sg-host.com/
DONATION – https://www.ramd7.sg-host.com/donate
#Srdbhakti
#shorts
emastered

Related Articles

19 Comments

  1. श्रीस्वामि आचार्य रामानुज नेपाल ज्यु को गहन , ज्ञानबर्धक अर्थपञ्चक वेदान्त प्रवचन ले मलाइ मेरो मनका केहि प्रश्न छन तिनको उत्तर पाइएला लागेको छ ।। मैले जान्न खोजेको बिषय हो : १: मोक्ष प्राप्तिको लागि जीवात्मा को बारेमा , पारात्मा को बारेमा, हामि ले कस्तो लक्ष लिनु पर्ने हुन्छ मोक्ष प्राप्तिकोलागि र यो मोक्ष कसरी के गर्दा मात्र प्राप्ति हुन्छ त् ? कसको कस्तो प्रेरणा पाइन्छ यसरी लक्ष प्राप्ति लागि पर्न ?? तत्व केहो ? हित र पुरुसार्थ केहो ?? के तत्व बुझे पछि मात्र जीवात्मा र परआत्माको बारेमा जानिछ त ?? सानो तिनो जागिर खान समेत योग्यता आबस्यक हुन्छ भने मोक्ष प्राप्त गर्न के कस्ता योग्याता चाहिन्छ ?? के कस्तो सधाना , कर्म गरेपछि मोक्ष को लागि योग्यता पुग्छ त ?? बिशेस योग्यता प्राप्त का साधन के के हुन् त ??

  2. जय श्रीमन्नारायण 🔥🙏🏼🙏🏼
    लक्ष्मी सीरीनी बासी रामानुज दासी सास्टाङग्ग 🍊🍊🍊🍊
    अडीयन् नमन् 🔥🌹🙏🏼🙏🏼

  3. 卐ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 🌷❤🌞👑🙏卐ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 🌷❤🌞👑🙏卐ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 🌷❤🌞👑🙏卐ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 🌷❤🌞👑🙏卐ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 🌷❤🌞👑🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!