Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

राधा नाचे, कृष्ण नाचे – Radha Nachey Krishna Nachey – Nepali Bhajan Lyrics

राधा नाचे, कृष्ण नाचे

राधा नाचे, कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन् ।
मन मेरो बन गयो पावन वृन्दावन ।

सूर्य नाचे, चन्द्र नाचे, नाचे तारानगर
मन मेरो वन गयो  पावन वृन्दावन ।

राधा नाचे

गंगा नाचे, यमुना नाचे नाचे सरयू सोंग ।
मन मेरो बन गयो पावन वृन्दावन ।

राधा नाचे.

ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे नाचे नन्दी सँग ।
मन मेरो बन गयो पावन वृन्दावन ।

राधा नाचे

गन्धर्व नाचे, ऋषि नाचे नाचे देवगण ।
मन मेरो बन गयो पावन वृन्दावन ।
राधा नाचे

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!