Morning

  • Aarati

    Utara Aarati in Sanskrit|उत्तरा आरती (मुक्तमङ्गलम्)| Shaligram Aarati

    शालग्राममहाक्षेत्रे निवासायमहात्मने।  श्रीभूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मङ्गलम्।। आप्तमायपूर्णाय गण्डकी तीरवासिने। स्वयं व्यक्तस्वरूपाय शालग्रामाय मङ्गलम्।। श्रिय:कान्ताय देवाय कल्याणनिधयेर्थिनाम् ।  श्रीवैकुण्ठनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ।। …

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!