AaratiEnglish DocumentsLibrary

Mangal Aarati (Eng) Suma~Ngalastotra

Suma~Ngalastotra (ma~Nagala AratI)

suma~NgalaM ma~NgalamIshvarAya te

suma~NgalaM ma~NgalamachyutAya te |

suma~NgalaM ma~NgalamantarAtmane

suma~NgalaM ma~NgalamabjanAbha te || ||1 ||

suma~NgalaM shrInilayoruvakShase

suma~NgalaM padmabhavAdisevite |

suma~NgalaM padmajagannivAsine

suma~NgalaM chAshritamuktidAyine ||2 ||

chANUradarpaghnasubAhudaNDayoH

suma~NgalaM ma~NgalamAdipUruShe |

bAlArkakoTipratibhAya te vibho

chakrAya daityendravinAshahetave ||3

sha~NkhAya koTIndrasamAnatejase

shAr~NgAya ratnojjvaladivyarUpiNe |

khaDgAya vidyAmayavigrahAya te

suma~NgalaM ma~Ngalamastu te vibho ||4

tadAvayostattvavishiShTasheShiNe

sheShitvasambandhanibodhanAya te |

yanma~NgalAnAM cha suma~NgalAya te

punaH punarma~Ngalamastu santatam ||5 ||

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!