Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

krishna milan aheka sudama| कृष्णसँग मिलन आएका सुदामा | Nepali Bhajan lyrics| Srd-Bhakti

कृष्ण सँग….

 

कृष्णसँग मिलन आएका सुदामा ।

गाउँदै हिंडे मनमा हरे । कृष्ण ! राम ।।

बाल्यकालका साथी थिए देवकी-नन्दन ।

भेटने इच्छा सुदामा घुम्छन् वन वन,

कृष्ण सँग……

 

बाल्यकालमा गरिएका क्रीडा-रसलार्ड ।

सम्झी-सम्झी जान लागे कृष्णगाथा गाई।

कृष्ण सँग……

कनिकाको पोको पारी काखिमा लुकाई ।

गाउँदै हिँडे मनमा हरे ! कृष्ण ! राम ।।

कृष्ण साँग..

 

आहा कृष्ण दामोदर कमल-लोचन |

यिनै पद धुली गरून् पाप मोचन ! ॥

कृष्ण साँग….

नित्य निरञ्जन प्रभु मधुकैटभ तारी ।

हामी लाई शरणगति दिनु होस मुरारी ॥

कृष्ण संग मिलन आएका सुदामा ।

गाउँदै हिँडे मनमा हरे ! कृष्ण ! राम ! ||

 

कृष्णसँग मिलन आएका सुदामा ।

गाउँदै हिंडे मनमा हरे । कृष्ण ! राम ।।

बाल्यकालका साथी थिए देवकी-नन्दन ।

भेटने इच्छा सुदामा घुम्छन् वन वन,

कृष्ण सँग……

 

बाल्यकालमा गरिएका क्रीडा-रसलार्ड ।

सम्झी-सम्झी जान लागे कृष्णगाथा गाई।

कृष्ण सँग……

कनिकाको पोको पारी काखिमा लुकाई ।

गाउँदै हिँडे मनमा हरे ! कृष्ण ! राम ।।

कृष्ण साँग..

 

आहा कृष्ण दामोदर कमल-लोचन |

यिनै पद धुली गरून् पाप मोचन ! ॥

कृष्ण साँग….

नित्य निरञ्जन प्रभु मधुकैटभ तारी ।

हामी लाई शरणगति दिनु होस मुरारी ॥

कृष्ण संग मिलन आएका सुदामा ।

गाउँदै हिँडे मनमा हरे ! कृष्ण ! राम ! ||

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!