Bhajan LyricsHindi Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

Murali manohara shyama udayo| सज्जन हरु को शुभ-दिन आयो मुरली-मनोहर श्याम उदायो । Srd-Bhakti/Nepali Bhajan Lyrics

सज्जन हरुको

सज्जन हरु को शुभ-दिन आयो ।

मुरली-मनोहर श्याम उदायो ।

गोपीहरूका घर घर आयो ।

घर घुमी घुमी माखन खायो || सज्जन….

 

छल-बल दही दूध नौनी निकाल्यो ।

सब ब्रज-बालकलाई खुवायो || सज्जन…..

ठुमु ठुमु नटवर नाचन लाग्यो ।

मुखभरी माखन हासन लाग्यो || सज्जन….

 

माखन दही को ठेकी उठायो ।

वानर-वायसलाई खुवायो || सज्जन..

भाँची मदानी नेति चुंडायो ।

दूध दहीको मटकी फुटायो || सज्जन……

पोखी दही सब पोखरी पार्यो ।

ब्रजजन बालक मोह बनायो || सज्जन.

छ्यापी दियो दही नौनी लुटायो ।

गोपहरूको नाच नचायो ।। सज्जन…..

 

थपडी बजायो मुसु-मुसु हँस्यो ।

नटवर नागर नाचन लाग्यो ।।सज्जन……

मुरलीमनोहर लीला प्रभुको ।

गाउँ जनार्दन श्याम उदायो ।। सज्जन…

यो भवसागरबाट उतारी ।

देऊ मलाई शरण मुरारी ।। सज्जन…….

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!