Bhajan LyricsHindi Bhajan Lyrics

yadukula nandana nanda sunandana| यदुकुल-नन्दन नन्द-सुनन्दन ।Srd- Bhakti- Nepali lyrics

यदुकुल नन्दन ……

यदुकुल-नन्दन नन्द-सुनन्दन ।

 कृष्ण मनोहर मुखमे मुरली ।।

अतीव सोहन गोपिनी-मोहन ।

रननन रननन वंसी बजी।

यदुकुल……….

 

पूर्ण शशीधर रात्रि मनोहर ।

पूर्व दिशा तिर ज्योति चली ।।

यदुकुल…………

शरद समय की शोभित रजनी ।

यमुना तटमे रास चली ।।

यदुकुल……………

 

गोकुल पुरवर गोपिनी घर-घर ।

चटपट चटपट मन मनमा ।।

यदुकुल……….

ब्रह्मा की ज्योति सुन्दर मोती ।

धपधप धपधप वनमा चलि ।।

यदुकुल………

 

दिव्य मनोहर प्रेरक गोपाल ।

पूर्ण परात्पर शान्त सुधा ।।

यदुकुल……….

घट घट व्यापक शान्ति प्रदायक |

विश्व-विमोहक ज्ञानप्रदा ।।

यदुकुल…..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!