Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

शरण आयौ प्रभु – Saran Ma Aayau – Nepali Bhajan Lyrics

शरण आयौ प्रभु

शरण में आयौ प्रभु जप्दै तिनै नाम
रक्षा गर रक्षा गर हे दयानिधान

प्रभु बिना संसारमा छैन अर्को कोही
शरणमा पछि हामी सब रोई रोई
शरण में ….

ज्ञान र भक्तिको देउ बरदान
रक्षा गर रक्षा गर हे दया निधान
शरण में ….

इन्द्रियको दासी भई भुले प्रभु साह
अज्ञानले अन्धो भई भए आत्महारा
झुठो माया मोहको गर अवसान
रक्षा गर रक्षा गर हे दया निधान
शरण में ….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!