Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

कृष्ण तिमी एक्लै आउनु – Krishna Timi Eklai Na-Aaunu

कृष्ण तिमी एक्लै आउनु

कृष्ण तिमी एक्लै नआउनु
राधा नलिई आउने भए आउँदै नआउनु।
कृष्ण तिमी……
गोपिनीका साथमा,वंशी लिई हातमा

श्याम वर्ण झर्दै आउ।१।
राधा नलिई आउने भए
आउँदै नआउनु ।कृष्ण तिमी……

सुदामाका साथमा, दही मख्खन हातमा
श्याम वर्ण गर्दै आउनु।२।
राधा नलिई आउने भए आउँदै नआउनु।

कृष्ण तिमी……
राधिकाको साथमा वंशी बाजा हातमा

श्याम वर्ण छदै आउनु ।२।

राधा नलिई आउने भए आउँदै नआउनु।
कृष्ण तिमी…..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!