Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

श्रीविष्वक्सेन प्रथमाचार्य – Bikshwak Sena Bhajan Lyrics

श्रीविष्वक्सेन प्रथमाचार्य

श्रीविष्वक्सेन प्रथमाचार्य, शरणागतका रक्षक स्वामी ।
भवभय भंजन विघ्नविनाशक, शरणागत छौं प्रभुका हामी

अष्टाक्षर श्रीमन्त्र दिएर, भक्तहरुमा ज्ञान जगाऊदै ।
तपत्रय शम दमादि नाशी, निर्मल मनमा भक्ति बडाऊदै ।
श्रीविष्वक्सेन..

पार्षद अधिपति पीताम्बरधारी, सूत्रवती स्वामी कृपा निधान ।
विश्व चराचर का प्राणी हरुमा, चरणामृत को राम्रो विधान ।

श्रीविष्वक्सेन…..

हामी अकिञ्चन दास हजुरका, शरणागत हो सेवा पाऊ।
जान्दैन केहि पनि पछौं चरणमा, श्रीविष्वक्सेन प्रभु कृपा बनाऊ,।

श्रीविष्वक्सेन…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!