Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

नारायण नारायण बोल – Narayan Bol Chetan – Nepali Bhajan Lyrics

नारायण नारायण नारायण बोल

नारायण, नारायण, नारायण, बोल चेतन नारायण बोल .
नारायण ।३। बोल……

प्रभु कृपा भए मात्र पार तरिन्छ, नभएत संसारबाट तलै झरिन्छ ।
त्यसैले त वेद भन्छन् नारायण, बोल चेतन नारायण बोल ।

नारायण ।३। बोल…

भगवान को नाम जपे आफै कृपा मिल्छ, प्रभु कृपा बाटे हाम्रो यो जिन्दगी खिन्छ
त्यसैले त शास्त्र भन्छन नारायण, बोल चेतन नारायण बोल ।।

म नारायण ।। बोल……

मुक्त हुनु बद्ध हुनु आफ्नै हातमा छ, भक्ति गरे प्रभ कपा सधै साथमा छ
त्यसैले त गीता भन्छन नारायण बोल चेतन नारायण बाले ।

नारायण ।३। बोल..
जीवन यो पार हुने शुभ कर्म खोजौं, सद्गुरुको शरण परी मुक्ति बाटो रोजों।
त्यसैले त शास्त्र भन्छ नारायण, बोल चेतन नारायण बोल ।

नारायण ।३। बोल..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!