Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

Dasa-Avatar Bhajan Nepali Lyrics| (Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha, and Kalki |

दशावतार

जय नारायण जय नारायण जय नारायण राम हरे ।

 जय नारायण जय नारायण जय नारायण कृष्ण हरे ॥ 

धारण गरी प्रभु मत्स्य शरीर बध गरी शङ्खासुर रणधीर । 

ब्रह्मालाई दिनुभो वेद धुनुभो सत्यव्रतको खेद ॥

डुब्यो मन्दरगिरि जलभित्र हुनु भो कच्छपरुप विचित्र। 

लिनुभो पीठमा गरी मन्थन सिद्धभयो सब मन्थन काम ।

विधि मनु मुनिको बुझी सब भाव लिनुभो प्रभूले रुप बराह। 

रसातलदेखि दितीसुत मारी ल्याउनुभो प्रभु पृथ्वी प्यारी ।। 

खम्ब फुटाई अद्भुत दिव्य लिनुभो प्रभुले नरहरी रुप ।

मारी काञ्जन कश्यमलाई दिनुभो आश्रय प्रह्लादलाई।

कश्यप अदितीद्वारा दिव्य लिनुभो बामन बटुको रुप ।

 तीन पद पृथ्वी वलिसँग मागी सुरपतिलाई दिनुभो नाघी॥ 

श्री जमदग्नि मुनिका पुत्र हुनु भो परशुराम विचित्र ।

हैहय कुल अरु दानव दुष्ट बध गरी सबको धुनभो कष्ट । 

दशरथ सुतभै लिई अवतार करुणा सागर रामवतार । 

राक्षस कुलको मूल उखेली दिनुभो सवमा शान्ति सयेली ।।

श्री वसुदेवको नन्दन रुप हुनुभो ईश्वर कृष्ण स्वरुप । 

कंश पछारी हरी भूभार निजजन तारी दिनुभो पार ॥ 

अज्ञहरूले यज्ञबहाना गरी पशु मारे अगणित नाना ।

बुद्ध बनी यो दिनु भो ज्ञान धर्म-अहिंसा – सत्य छ जान ।

 जति जति कलिमा बढी अपराध बन्दछ वैदिक धर्म अनाथ।

 आई ईश्वर कल्की बनेर मार्नु हुनेछ पातकी धेर ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!