Bhajan LyricsNepali Bhajan Lyrics

जय रामानुज जय रामानुज (jai ramanuja jai ramanuja)- Nepali Ramanuja Bhajan-

जय रामानुज जय रामानुज

जय रामानुज जय रामानुज जय रामानुज शेषगुरु

जसका शिरमा सारा जगयो, तोरीको दाना तुल्य हुने ।
जय रामानुज……

जसले फेर्दा जोडले स्वाँस, सारा जग यो ध्वस्त हुने ।
जय रामानुज….

जसले हेर्दा सारा जगयो, श्रीहरि पदमा मुग्ध हुने,
जय रामानुज……

जसका दिव्य ति गुण चिन्तनले, भव सागर यो पार हुने ।
जय रामानुज…….

यस्ता प्यारा प्रभुका पाऊ, भज्दा आत्मा शुद्ध हुने
जय रामानुज…….

यस्ता कोमल गुरूका पाउ भज्दा आत्मा मुक्त हुने ।
जय रामानुज ……

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!